Schade en servicenummers

Als verzekeringstussenpersoon staan wij meer dan 100% achter u! Ontevredenheid van mensen over verzekeringscontracten heeft meestal te maken met de schaderegeling.
  • Wij hanteren een  zorgvuldige aanpak na schade.Aan de hand van de ingewonnen inlichtingen bepalen welke stappen moeten ondernomen worden.
  • Aanstellen van een expert.
  • Mogelijke rechtsreekse regeling met de hersteller.
Onze dienstverlening stopt niet bij een snelle en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies. Er is ook de adminstratieve rompslomp, juridische vragen en problemen, enz….

We helpen en zorgen ervoor. Verzekeren is trouwens meer dan alleen een geldkwestie.
Hierbij nog de lijst van nuttige telefoonnummers.

 

TELEFOONNUMMERS

Allianz +32 2 290 65 00
Axa Bijstand  +32 78 15 00 02 of +32 2 550 05 55
Carglass  +32 78 48 46 31
Dela noodnummer Overlijden ? + 32 78 05 05 78 // Service +32 2 800 87 87
DKV Assistance +32 2 230 31 32
Europ Assistance +32 2 533 75 75
Inter Partner Assisance +32 2 550 05 60
Fidea Ongeval België 0800 92 209 // Pech en ongeval buitenland +32 3 253 68 64
AG Insurance Auto 078 15 30 00 // buitenland +32 2 664 49 50
AG Insurance Top Bijstand 0800 55 505 // buitenland +32 78 055 505
AG Insurance Home Team +32 2 664 75 55
AG Care Hospitalisatie +32 78 15 02 44
Athora FIRST Assistance +32 2 533 79 39
Baloise StandBy +32 3 870 95 70
Vivium +32 2 406 30 00

 

ALGEMENE NOODNUMMERS

Politie 101
Ziekenwagen/Brandweer 112
Antigif Centrum +32 70 245 245
Brandwonden Centra +32 2 268 62 00
Child Focus 116000 // +32 2 475 44 99 (buiten België)
Civiele bescherming +32 50 81 58 41
Vlaamse infolijn 1700
Rode Kruis Vlaanderen 105
Teleblok 0800 13 144
Vlaamse wegentelefoon 0800 12 266
Wachtdiensten (apotheek) 0903 99 000
Zelfmoord preventie 1813

 

 

 

 

 

 

Zakenkantoor Gebruers & Ghoos
Zakenkantoor Gebruers & Ghoos